Kortkursusse

Die tariewe vir elke kursus sal binnekort bekendgemaak word.

Inleiding tot palliatiewe sorg - R2900

3 April 2024 - 15 Mei 2024 (elke Woensdagoggend)

Palliatiewe sorg fokus op die versorging en ondersteuning van mense met 'n lewensbedreigende siekte en hul geliefdes. Die simptome en die stres van saamleef met 'n kroniese siekte word hanteer.

Die doel van palliatiewe sorg is om die beste moontlike lewenskwaliteit vir pasiënte en hul gesinne te bewerkstellig. Die klem is op die lewe en nie op die dood nie.

Klik hier om te registreer!

Noodhulp Vlak 1 - R1200

14-15 Maart 2024
5-6 September 2024

Onderwerpe sluit die volgende in:

  • Noodsituasies
  • KPR
  • Kopbeserings
  • Verdrinking

TETA23-1568-akkreditasie

Klik hier om te registreer!

Werksetiek en etiese kwessies

20-21 Junie 2024

Meer inligting volg binnekort

Kontak ons vir meer inligting

Versorging van kinders met gestremdhede

6 Julie 2024 – 31 Augustus 2024 (Elke Saterdag)

Hoewel hierdie kursus op persone met 'n versorgingsagtergrond gemik is, kan ouers van gestremde kinders ook daarby baat vind.

Dit bestaan uit ses modules wat oor 'n periode van ses weke aangebied word.

Kontak ons vir meer inligting

Rousmart en depressie

25-26 Julie 2024

Meer inligting volg binnekort.

Kontak ons vir meer inligting

Selfbeeld en roeping

22-23 Augustus 2024

Meer inligting volg binnekort.

Kontak ons vir meer inligting