Om in eenvoud saam met ‘n tuisversorger ‘n meervoud-lewe van gemak te hê

‘n Lewensles van ‘n besorgde werkende dogter

Die dag is lank en die las is swaar op my skouers. Elke aand gaan ek na ‘n lang dag se werk huis toe om die werklikheid van my bestaan in die oë te kyk: Die versorging van my verswakte ouers.

Ons maak planne, maar die planne word te min. My goeie vriendin vertel van ‘n dame wat sy finansieel ondersteun het om by die Solidariteit Helpende Hand Opleidingsinstituut versorgingsopleiding te studeer. Ek stel ondersoek in na die moontlikheid om ‘n tuisversorger aan te stel en vind nogal ‘n Afrikaanse versorger. Die afgelope paar maande help sy my ouers met hul daaglikse behoeftes.

In die begin was ek skepties oor die impak wat ‘n vreemdeling op ons huis sou hê, maar ek het gou besef dat sy ‘n positiewe verskil maak. Sy het nie net die praktiese aspekte van sorg op haar skouers geneem nie, maar het ook ‘n lig van hoop en vreugde in ons huis gebring.

In hierdie uitdagende tyd het ek geleer dat daar rykdom in eenvoud is, ‘n rykdom wat ons in staat stel om ‘n meervoudige lewe te lei te midde van ons moeilikhede.

Die eenvoud van die versorger se teenwoordigheid het ons lewens verander. Dit het my ouers die gerusstelling gegee dat hulle versorg is en vir my ‘n bietjie verligting gebring te midde van die swaarkry. Die versorger is nie meer net ‘n vreemdeling in ons huis nie maar ‘n belangrike deel van ons gesin.

Eenvoud beteken nie net ‘n minimalistiese benadering tot ons fisiese omgewing nie, maar ook ‘n fokus op die kern van wat werklik belangrik is in ons lewens. Dit beteken om nie te verdwaal in die oorvloed van gerief, weelde en materialistiese dinge nie, maar eerder om in meervoud-terme die verligting wat iets klein soos ‘n goeie opgeleide versorger bring te waardeer en dankbaar te wees vir die verligting wat sy bring.

In hierdie eenvoudige lewe van sorg en omgee het ek ‘n diepte en rykdom ontdek wat nie met geld of besittings gemeet kan word nie. Dit is ‘n meervoudige rykdom aan deernis en die onsigbare drade wat ons almal verbind, ‘n rykdom wat my lewe verryk het op maniere wat ek my nooit sou kon voorstel nie.

Deur in eenvoud te leef met ‘n versorger kan ons die oorbodige strewe daarna om self verantwoordelikheid te neem vir alle versorgingsaspekte verminder en eerder ons energie rig op verhoudings. Ons kan oomblikke van vreugde koester en ons passies en drome saam met ons geliefdes najaag. Ons kan die bevrydende gevoel daarvan ervaar om nie vasgevang te word deur die swaar van fisiese versorging nie maar eerder te fokus op die vryheid om ons tyd en aandag te rig op die dinge wat werklik saak maak terwyl die versorger die fisiese behartig.

So terwyl die dae moeilik en die nagte lank is, kies ek om in eenvoud te leef – om die rykdom van elke oomblik te waardeer, om die liefde wat ons deel met dankbaarheid te koester, en daardeur ‘n meervoudige lewe te lei te midde van die moeilikhede. Dit is ‘n les wat ek my hele lewe deur sal onthou.

Laat ons onsself herinner aan die ware rykdom van versorgers – van harte wat oorloop van liefde, vreugde en omgee – en dat dít die ware skatte van die lewe is. En laat ons saam ‘n meervoud-lewe lei in hierdie eenvoudige lewe saam met versorgers waar saamhorigheid en medemenslikheid bloei. Besoek gerus ons webwerf by www.helpendehandopleiding.co.za om aansoek te doen vir die versorgingsopleiding of stuur ‘n WhatsApp na 082 619 1312.