Begeleiding van Persone met Gestremdhede

Aanbieders:
Danita Nel


Kortkursusse

R3500

Begeleiding van Persone met Gestremdhede

 

Datum:  13 Jul 2024 – 24 Augustus 2024

               Elke Saterdag

 

Aanbieder: Danita Nel

 

Prys:    R3 500

Alle kursusmateriaal is ingesluit in die prys.

 

Adres: Solidariteit Helpende Hand Opleidingsinstituut

David Langleystraat 433

Garsfontein

Pretoria

 

Begeleiding van persone met gestremdhede gaan oor meer as blote versorging en die voorsiening in basiese behoeftes. Die doel is om vir die persoon met 'n gestremdheid en sy/haar gesinslede 'n beter lewensgehalte te bewerkstellig deur te fokus op die persoon met 'n gestremdheid se potensiaal eerder as op sy/haar beperkings.

Die doel van die kursus is om kursusgangers toe te rus om persone met gestremdhede – van babas tot volwassenes – te ondersteun en begelei sodat hulle hul maksimum potensiaal kan bereik.

Die veronderstelling is dat persone wat vir hierdie kursus inskryf reeds 'n basiese versorgingskursus gedoen het.

 

Onderwerpe wat hanteer word: 

  • Die impak van gestremdheid op die gesin en ondersteuning van die gesinsdinamika
  • Die verskillende tipes gestremdhede en sindrome
  • Kommunikasie met persone met gestremdhede
  • Ondersteuning en algemene hantering van persone met gestremdhede
  • Hantering van krisissituasies
  • Aanleer van lewensvaardighede vir persone met gestremdheid
  • Die belang van 'n basiese stimulasieprogram en die opstel van 'n basiese dagprogram
  • Wetlike aspekte van belang by die versorging van persone met gestremdhede

 

Vriendelike groete

Danita Nel

012 111 8360

[email protected]

Besonderhede:

Tydsduur

7 Dae